Životní prostředí

Životní prostředí
Pozitivní dopad ekofarem na životní prostředí
Hospodaření ekofarem má pozitivní dopad na životní prostředí. V oblastech, kde hospodaří Spojené farmy, se zlepšuje kvalita podzemních vod. Je to dáno šetrným způsobem hospodaření s vysokým podílem trvalých travních porostů
Životní prostředí
Vyšší standard zemědělství v chráněných územích
V souladu s příslušnými předpisy Ministerstva zemědělství realizujeme nadstavbové agroenvironmentální programy, které mají pozitivní dopad na přírodu kolem nás
Životní prostředí
Péče o vzácné druhy rostlin a živočichů
Pečujeme o vzácné druhy rostlin a živočichů, které se nacházejí na námi obhospodařovaným pozemcích
Životní prostředí
Environmentální prvky
Environmentální prvky v krajině přispívají k ochraně krajinného rázu mají významné ekologicko-stabilizační funkce (protierozní, estetické atd.)
Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo