České biopotraviny mají v Evropě šanci

(Praha, 26.6.2002) Největším producentem takzvaného biohovězího masa, dodávaného ekologicky hospodařícími farmáři, je v tuzemsku společnost CPH. Její jednatel Petr Krogman za základ úspěchu považuje to, že biohovězí už přijala do svých prodejních sítí většina obchodních řetězců.

hn: Na čem závisí další růst odbytu biopotravin?
Nejvíce na tom, aby do povědomí spotřebitelů rychleji vešla ochranná známka BIO, kterou u biopotravin garantuje stát jejich ekologický původ. Musím přiznat, že tempo je pořád trochu pomalé. Nám se ale přece jen podařilo vybudovat stabilní odbyt zboží přes většinu významnějších obchodních řetězců. Právě u nich se nyní soustřeďuje i poptávka po biohovězím. Kultura prodeje masa je zde podle mého názoru často vyšší než ve většině obchodů v zahraničí.

hn: O kolik je biohovězí dražší než maso obyčejné?
Ve vyšší ceně se odrážejí vyšší výrobní náklady. Ekologické hospodaření nedovoluje používat třeba krmiva, běžná v konvenčních chovech. Kupříkladu v Německu proto činí příplatek u hovězího 64 procent, u nás je to asi 35 procent.

hn: Jakou perspektivu má výroba biopotravin vzhledem k předpokládanému vstupu Česka do Evropské unie?
Česká republika má potenciál stát se evropsky významným producentem biopotravin. Předurčuje nás k tomu velký podíl oblastí, kde vzhledem k horším přírodním podmínkám nemá smysl intenzívní agrární výroba. Tyto oblasti přitom představují přes šedesát procent zemědělské půdy státu. Vysoký je také podíl chráněných krajinných oblastí, kam rovněž ekologické zemědělství patří.

(mam), Hospodářské noviny, 26.6.2002, str. 25

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo