Kryštofovo údolí - příspěvek na provoz sdružení Fokus Liberec, které poskytuje pomoc lidem s duševní nemocí

Dne 9.4.2008 byl v kulturním domě v Jablonci nad Nisou zástupcům Občanského sdružení Fokus Liberec předán v rámci projektu "sociální automobil" Renault Kangoo. Předání se účastnili představitelé firem, které se finančně podílely na tomto projektu.

Auto Fokus Liberec
Mezi nimi byla i ekologická farma JAGRA s.r.o., která je členem sdružení Spojené farmy, zabývajícího se produkcí a odbytem biohovězího mimo jiné v chráněných krajinných oblastech. JAGRA je příkladem ekofarem, které podporují rozvoj venkova v příhraničních oblastech České republiky, když právě v těchto oblastech je historicky nejvyšší koncentrace ústavů pro postižené, dětských domovů apod. Automobil ponese následujících 6 let logo "biohovězí" označující hovězí maso v kvalitě BIO, které produkují ekofarmy právě v této oblasti České republiky.

Dopis Fokus Liberec (PDF)
Dopis Kompakt s.r.o. (PDF)

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo