Vyšší standard zemědělství v CHKO

Přesto, že nemusíme, realizujeme ve zvláště chráněných oblastech České republiky celkem pět tzv. nadstavbových managementů, které co možná nejvíce vyhovují místně chráněným rostlinám a živočichům.

Příkladem těchto managementů jsou "Neposečené pásy na loukách" a "Trvale podmáčené a rašelinné louky".

© 2024 - Spojené farmy