Pozitivní dopad ekofarem na životní prostředí

Zemědělci podílející se na produkci biohovězího v rámci Spojených farem hospodaří zejména na Chebsku (.doc) a Českolipsku (.doc), kde se nejvíce snižuje obsah nitrátů (modré plochy).

mapa chebu
mapa českolipska

VYSVĚTLIVKY
Zranitelné oblastiPůvodní (2003)Přidané (2007)Zrušené (2007)
Monitorovací objektyProfily ZHVS
(rostoucí a klesající trend)Objekty ČHMÚ
(rostoucí a klesající trend)Profily ZHVS
(bez hodnocení trendu)Odběry povrchových vod
(nad a pod 5l/s)Odběry podzemních vod
(nad a pod 5l/s)
Kategorie koncentrací NO3
 < 15 mg/l
 15-25 mg/l
 25-20 mg/l
 50-75 mg/l
 > 75 mg/l

Tyto dvě oblasti patří poslední dobou k těm v České republice, kde se nejvíce zlepšuje kvalita podzemních vod. Je to dáno šetrným způsobem hospodaření s vysokým podílem trvalých travních porostů. Právě louky a pastviny zamezují intenzivním vstupům dusičnanům a současně erozi půdy.

Oblasti, kde hospodaří Spojené farmy proto postupně vypadávají ze zranitelných oblastí. Opačný trend - zhoršování životního prostředí díky zvyšujícím se koncetracím dusičnanů lze pozorovat v oblastech s nadměrným zorněním (např. Vysočina - viz mapa ČR ).

Zdroj: Revize zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici (Ing. Anna Hrabánková a kol., leden 2007)

© 2024 - Spojené farmy