Environmentální prvky v krajině

životní prostředí
Po staletí shromažďované kamení mezi jednotlivými půdními bloky.
životní prostředí
Rozptýlená zeleň v pastvinách
životní prostředí
Větrolamy mezi loukami
životní prostředí
Dominantní stromy sloužící jako úkryt pro zvířata
životní prostředí
Soliterní ovocné stromy
© 2024 - Spojené farmy