Péče o vzácné druhy rostlin a živočichů

Na loukách a pastvinách, které obhospodařujeme, roste velké množství vzácných druhů rostlin. Převzali jsme mnoho zanedbaných pozemků, které obnovujeme a pravidelním kosením je vracíme původnímu účelu. Toto prospívá mimo jiné orchidejím, o které pak pečujeme ve spolupráci s Orgány ochrany přírody.
životní prostředí
Prstnatec plamatý - Dactylorhiza maculata - patří mezi orchideje. Je zařazen ke kriticky ohroženým druhům (C1). Roste na vlhčích slatinách a rašeliništích. V ČR se vyskytuje v komplexu slatin na Českolipsku.
životní prostředí
Vrba plazivá - Salix repens. Je zařazena do kategorie C3 - ohrožená. Biotopem jsou vlhké až rašelinné louky na písčitých až jílovitých půdách.
životní prostředí
Prstnatec (vstavač) májový - Orchis majalis - patří mezi orchideje. Jde o chráněný a ohrožený druh, který je vázán na mokré nebo silně podmáčené louky a prameniště.
životní prostředí
Hadilka obecná - Ophioglossum vulgatum - Druh kapradiny zařazený z hlediska ohrožení do kategorie C2 (silně ohrožený) - dle vyhlášky ohrožený druh.
životní prostředí
Kosatec sibiřský - Iris sibirica - Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený) - dle vyhlášky druh silně ohrožený
životní prostředí
Kruštík bahenní - Epipactis palustris - Patří mezi vstavačovité. V červeném seznamu zařazen do kategorie C2 - (silně ohrožený) - dle vyhlášky druh silně ohrožený.
životní prostředí
Pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea- Patří mezi vstavačovité. Z hlediska ohrožení řazen do kategorie C3 (ohrožený) - dle vyhlášky druh ohrožený
životní prostředí
Úpolín nejvyšší - Trollius altissimus - Vytrvalá bylina z čeledi pryskyřníkovitých. Ohrožený druh C3, dle vyhlášky §3
© 2024 - Spojené farmy