Skot

zvířata
Plemenice Aberdeen Angus (Děčínsko)
zvířata
Zimování stáda Aberdeen Angus v pozadí zakrytá senáž (Chebsko)
zvířata
Zimní pohoda ve stádě Aberdeen Angus
Plemenní býci
Plemenní býci Limousin, Charolais a Aberdeen Angus (Chebsko)
Plemenní býci
Plemenní býci Limousin a Charolais a Aberdeen Angus (Chebsko)
© 2023 - Spojené farmy