Profil

Spojené farmy jsou formálním sdružením zemědělských farem za účelem společného odbytu produkce a finalizace zemědělských produktů a dnes patří k největším dodavatelům českých biopotravin do prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců (Albert, Billa, Globus, Kaufland, Makro, Tesco) v České republice a na Slovensku. Přímé dodávky rovnou k obchodníkům bez zprostředkovatelů přinesly farmářům nezávislost a spotřebitelům zpřístupnily biopotraviny za přijatelné ceny.

Zemědělci sdružení ve Spojených farmách se zabývají jak rostlinou tak i živočišnou výrobou a zaměstnávají téměř 200 lidí. Řadí se tak k významným zaměstnavatelům v regionech s vysokou nezaměstnaností jako jsou části Chebska, Děčínska, Českolipska, Litoměřicka či Liberecka. Farmy ze sdružení patří k nejvýznamnějším chovatelům masného i mléčného skotu a kuřat v ČR i při dodržování speciálních režimů hospodaření na území chráněných oblastí přírody.

Členové sdružení hospodaří v horských a podhorských oblastech CHKO, NP, NATURA 2000 či jejich okolí. Z tohoto důvodu se orientují převážně na zemědělskou výrobu šetrnou k životnímu prostředí a produkci potravin s vysokou přidanou hodnotou - biopotravin. Rozhodujícími produkty sdružení jsou hovězí a kuřecí maso, zástavový skot, mléko a rostlinné komodity a to jak v režimu BIO, tak v režimu konvenční produkce. Biopotraviny z produkce Spojených farem se postupně staly nositeli významných ocenění a certifikátů – Biopotravina roku, kvalita mléka v režimu vysoké kvality Q mléka. Masné produkty jsou nabízeny pod vlastní značkou Biopark s.r.o.

Počátky projektu Spojených farem spadají do roku 1996 a za tu dobu v něm sdružilo své farmy několik desítek zemědělských subjektů. Tyto farmy následně vytvořili produkční vertikálu od orné půdy, luk a pastvin až po zpracování a naplnili tak doslova koncept „od vidlí po vidličku“ s optimální kontrolu kvality, produkcí a přímou komunikací mezi spotřebitelem a farmářem.

© 2024 - Spojené farmy