Pozitivní dopad ekofarem na životní prostředí

Zemědělci podílející se na produkci biohovězího v rámci Spojených farem hospodaří zejména na Chebsku (.doc) a Českolipsku (.doc), kde se nejvíce snižuje obsah nitrátů (modré plochy).
mapa chebu
mapa českolipska

VYSVĚTLIVKY
zranitelné oblasti
původní (2003)
přidané (2007)
zrušené (2007)
monitorovací objekty
profily ZHVS
(rostoucí a klesající trend)
objekty ČHMÚ
(rostoucí a klesající trend)
profily ZHVS
(bez hodnocení trendu)
odběry povrchových vod (nad a pod 5l/s)
odběry podzemních vod (nad a pod 5l/s)
kategorie koncentrací NO3
< 15 mg/l
15-25 mg/l
25-20 mg/l
50-75 mg/l
> 75 mg/l

Tyto dvě oblasti patří poslední dobou k těm v České republice, kde se nejvíce zlepšuje kvalita podzemních vod. Je to dáno šetrným způsobem hospodaření s vysokým podílem trvalých travních porostů. Právě louky a pastviny zamezují intenzivním vstupům dusičnanům a současně erozi půdy.

Oblasti, kde hospodaří Spojené farmy proto postupně vypadávají ze zranitelných oblastí. Opačný trend - zhoršování životního prostředí díky zvyšujícím se koncetracím dusičnanů lze pozorovat v oblastech s nadměrným zorněním (např. Vysočina - viz mapa ČR ).

Zdroj: Revize zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici (Ing. Anna Hrabánková a kol., leden 2007)

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo