Environmentální prvky v krajině

životní prostředí
Po staletí shromažďované kamení mezi jednotlivými půdními bloky.
životní prostředí
Rozptýlená zeleň v pastvinách
životní prostředí
Větrolamy mezi loukami
životní prostředí
Dominantní stromy sloužící jako úkryt pro zvířata
životní prostředí
Soliterní ovocné stromy
Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo