Stanovisko firmy Spojené farmy a.s. k reportáži České televize

S podivem a pohoršením jsme zaznamenali reportáž České televize, kde její redaktor označuje naši zemědělskou společnost, která patří mezi nejvýznamnější chovatele skotu a ovcí v České republice, a její společníky za spekulanty. Pomineme-li zjevné lži a nesmysly o tom, že dotace jsou v zemědělství určeny pouze pro fyzické osoby, potom se musíme pozastavit nad šířením zjevně účelových a demagogických tvrzení. Protože se v rámci naší společnosti spojili farmáři ze 6 okresů, tak se nás dotýkají negativně laděné poznámky o podnikatelích z Prahy apod. Stejně tak pojem „spekulant“, který vypadl z trestního zákoníku v roce 1990, zavání slovníkem doby minulé. Hrubě zkreslující význam mají i slova o „tisících pozemků“, které mají navodit dojem obrovských aktivit a přitom již není zdůrazněno, že jedna středně velká farma se skládá právě z dvou až tří tisíce takovýchto pozemků.

Za laciné pokládáme i ostouzení vybraných zemědělců, že čerpají státní a evropské dotace, když tito zemědělci nedostávají ani o korunu více než ostatní zemědělci. Chápeme, že těmito slogany příslušný redaktor apeluje na ty horší stránky lidské povahy, ale k takovémuto způsobu informování by se Česká televize neměla snižovat.

Je zřejmé, že redaktoři ČT nemohou být odborníky na zemědělství a chápat, že i zemědělské společnosti potřebují ke svému hospodaření kupovat pozemky a činí tak jen za částky, na které si musí vydělat vlastní zemědělskou činností. Přesto by měl odpovědný redaktor, když už se rozhodne o problému natáčet, umět spočítat, kolik pozemků je nutných k uživení jednoho kusu dobytka a chápat, že větší firma hospodaří na větším počtu pozemků než firma menší.

Spojené farmy a.s. jsou sdružením zemědělců, ve kterém se za účelem společného odbytu spojilo 12 zemědělských podnikatelů, kteří jsou i jejími společníky. Svou produkci – především hovězí maso v kvalitě BIO tito farmáři finalizují na společných jatkách umístěných v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v České republice – ve Šluknovském výběžku. Biohovězí je už několik let k dispozici ve většině významných maloobchodních řetězců. Toto je v naprostém souladu s výzvami Ministerstva zemědělství ke spojování zemědělců. Podotýkáme, že na toto spojení nebyly čerpány žádné dotace a je čistě na základě dobrovolnosti a úvahy, že jen při spolupráci lze vybudovat odbyt a konkurovat síle obchodních řetězců.

S více než 200 zaměstnanci se Spojené farmy a.s. řadí k největším zaměstnavatelům v tak problematických regionech s vysokou nezaměstnaností jako jsou Chebsko, Děčínsko či Českolipsko. O to politováníhodnější je tato nevyvážená a osobně laděná reportáž ČT. Pevně však věříme, že cílem ČT není šíření nenávisti mezi zemědělci a stejně tak, že se nadále nenechá zneužívat v soutěži mezi zemědělskými firmami, což se v případě zmíněné reportáže evidentně děje.

Jednu pozitivní stránku jsme však přeci jen ve zmíněné reportáži zaznamenali a tou je fakt, že se Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond začnou zabývat tím, aby bylo zemědělcům umožněno koupit si veškerou půdu, na níž hospodaří. Stejně tak by transparentnosti prodeje pomohlo odstranění anachronismu, který nutí společníky zemědělských společností, aby kupovali půdu pro své společnosti namísto toho, aby si ji koupily přímo tyto společnosti, které na dané půdě hospodaří.

Dne 9.7.2007, za Spojené farmy a.s.:

Petr Krogman v.r.
předseda představenstva

Lubor Kitzler v.r.
člen představenstva

Jan Crha v.r.
předseda dozorčí rady

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo