Odbyt biohovězího znovu výrazně vzrostl

Tisková zpráva, 7. 8. 2008
Druhou výrobní linku na zpracování biohovězího zprovoznila 6. 8. 2008 společnost Biopark, největší producent masa s certifikátem Bio v České republice. Biopark tak reaguje na rostoucí poptávku po hovězím mase z ekofarem. V současné době společnost prodává o 50 % více biohovězího než loni. Týdně se ho tak na českém trhu prodá za více než milion korun.
biohovězí

V roce 2007 dosáhl obrat spole čnosti 45,4 mil. Kč, což znamená oproti předchozímu roku nárůst o 52 %. Za rok 2008 společnost očekává obrat mezi 60 a 70 mil. Kč.

Biopark založili ekologičtí farmáři z horských a podhorských oblastí před osmi lety, kdy na trhu chyběl certifikovaný biozpracovatel hovězího masa. Ekofarmáři se sdružili do odbytové organizace Spojené farmy a jejím prostřednictvím nyní firmu Biopark vlastní. Společnost sídlí v Lipové u Velkého Šenova.

Dodavateli Bioparku je téměř 100 biofarem z Moravy a Čech chovajících plemena skotu specializovaná na produkci masa. Jedná se zejména o francouzská plemena Charolais a Limousin, či skotské plemeno Aberdeen Angus.

Svoji produkci dodává Biopark do vybraných prodejen sedmi obchodních řetězců (Albert, Billa, Hypernova, Interspar, Makro, Plus a Tesco) a menších specializovaných bioprodejen. Část své bioprodukce i vyváží – aktuálně se jedná o vývoz na Slovensko, kde jsou jeho odběrateli Kaufland a Tesco.

Dle údajů ročenky „Český trh s biopotravinami" patřil Biopark v roce 2007 mezi 10 největších českých výrobců biopotravin a na trhu s biopotravinami se umístil dokonce i v první desítce všech firem, tzn. včetně obchodníků.

Vzhledem k expanzi a nutným investicím skončil hospodářský výsledek společnosti za rok 2007 ve ztrátě 249 tis. Kč. Více informací na www.biohovezi.cz.

Biopark s.r.o., Brnická 360, 407 78 Velký Šenov
Jednatel: Ing. Petr Krogman, tel: 737 284 211
Internet www.biohovezi.cz., email: info@biohovezi.cz

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo