Zájem o kvalitu bio stoupá

Už několik let dodává akciová společnost Spojené farmy své hovězí v kvalitě bio do obchodních řetězců. Na odbyt si přitom nestěžuje. Naopak. Vloni objem dodávek představoval 30 milionů korun. Letos její představitelé počítají, že stoupne na 40 až 50 milionů korun.

,,Počáteční jednání s řetězci nebyla zdaleka jednoduchá, jejich zástupci se však chovají férově," míní předseda představenstva a. s. Spojené farmy Petr Krogman. Upřesnil, že společnost v současnosti dodává maso do sítě prodejen Interspar, Hypernova, Albert, Tesco a bývalé Delvity. Nyní jedná o dodávkách s další prodejní sítí.

Podle Krogmana je zájem o biovýrobky především v Praze, proto jejich produkty směřují z 90 procent do Čech, převážně do hlavního města. Zbývající část připadá na Moravu. Prodávané biomaso pochází z masného plemene aberdeen angus, doplnil s tím, že výkupní cena hovězího je o 20 procent vyšší než cena konvenčně krmených zvířat. Na pultech obchodů je pak toto maso asi o 40 procent dražší, informoval.

Zvířata z kontrolovaných ekologických chovů jsou porážena na certifikovaných jatkách společnosti Biopark v Lipové u Šluknova, která je součástí Spojených farem. Původně zde byla dojírna. Koncem 90. let minulého století byla nákladem šesti milionů korun přebudována na jatka. "Teď už se

nesoustřeďujeme na jednorázové investice, ale modernizujeme krok za krokem. Naposled jsme rozšířili chladicí kapacity," řiká ředitelka jatek Katarína Hájková.

Dnes jsou moderní specializovanou porážkou skotu.

Podle ní díky tomu, že jatky jsou součástí biofarmy, odpadá zdlouhavá a stresující přeprava dobytka. Zvířata jsou do poslední chvíle ve stáji. ,,Do porážecího prostoru vstupuje pouze jeden kus, takže se zvířata nestresují jako na konvenčních jatkách," popisuje s tím, že minimalizace stresu se projevuje v lepší trvanlivosti masa. Připomněla, že maso přibližně týden visí v chladicích prostorách, teprve pak se dále zpracovává. Jatka mohou zpracovat až tisíc kilogramů masa denně. Produkují 16 druhů výrobků, přičemž jsou všechny balené.

Krogman zdůrazňuje, že pro zachování dobré spolupráce se řetězci je důležité zajistit nepřetržitost dodávek. Přestože společnost chová devět tisíc kusů skotu, spolupracuje na připadných dodávkách i s dalšími zemědělci.

Sdružili se kvůli odbytu

Kvůli zabezpečení společného odbytu zdejších farmářů vznikla před 11 lety i společnost Spojené farmy. Dnes sdružuje 17 farem zabývajících se chovem hovězího dobytka v podhorských oblastech okresů Česká Lípa, Děčín, Cheb, Liberec a Litoměřice. ,,Firma vznikla spojením 12 zemědělských podnikatelů. Každý vložil svoji společnost a získal tak podíl v akciové společnosti," vysvětluje Krogman. Spojené farmy působí ve větších nadmořských výškách a v chráněných krajinných oblastech či jejich okolí. Z toho důvodu se orientují především na extenzívní zemědělskou výrobu šetrnou k přírodě. Hospodaří celkem na 16 tisících hektarech, z toho je asi tisíc hektarů orné půdy, přičemž asi 30 procent ve vlastnictví dvanácti společníků má asi 30 procent výměry, ostatní půda je pronajatá.

Sám Krogman začínal na farmě PG-Hazlov na Chebsku. Ta se zpočátku zabývala i rostlinnou výrobou. ,,Po roce jsme však celou situaci vyhodnotili a zjistili, že to není ideální pro zdejší poměry. Rozhodli jsme se vydat cestou chovu dobytka," řiká Krogman. Začali tedy rozšiřovat původní stádo 200 kusů.

Dnes společnost patří k velkým chovatelům skotu. Její stádo tvoří zhruba ze čtvrtiny zvířata plemene angus, čtvrtina limousine a čtvrtina charolais. Zbytek jsou ještě další plemena. Některá zvířata jsme zdědili, takže zastoupení mají i další plemena," poznamenává. Skot se po většinu roku pase na zdejších pastvinách. Farmáři jsou seběstační i co se týká senáží a sena. Pouze jadrná krmiva musí nakupovat. Podle něj třetinu kupují v tuzemsku a dvě třetiny dovážejí ze Slovenska.

Jedním z chovatelů skotu, který je součástí společnosti Spojené farmy,je firma Verneřický Angus. Její ředitel Petr Bílek uvedl, že na 90 procent jeho stáda je čistokrevný angus. V současnosti chová 260 dospělých kusů a 160 letošních telat. Celkem obhospodařuje 920 hektarů, takže má 0,4 velké dobytčí jednotky na hektar, což je téměř hraniční zatížení. ,,Dosud jsme navyšovali stavy a teď už jsme na maximu," poznamenal Bílek. Skot se kromě pastvy živí hlavně senáží, senem, mineralizovanými doplňky. "Chceme-li dělat slušný dobytek:, musíme připravovat slušné krmení," konstatuje Bílek s tím, že na senáž začali využívat senážních rukávů. Podle Bílka jsou nejen praktické, ale i ekonomicky výhodné, protože náklady jsou o více než polovinu nižší než při tradičním senážování.

Rozšiřují stáda

Zatímco Verneřický Angus už dále nebude rozšiřovat svá stáda, společnost Agrome počítá se zvyšováním počtu chovaných kusů, a to ze stávajících 400 na 600 zvířat. "Stavy skotu poklesly v minulých letech nejvíce zde na Českolipsku, a to o 17 procent. Teď se postupně opět navyšují. Nyní jsou zhruba ze 30 .procent zpátky na původní hodnotě," podotýká Milan Boleslav z firmy Agrome a ukazuje na pasoucí se stáda.

Připomněl, že s. r. o. Agrome obhospodařuje 1200 hektarů půdy, z toho 230 hektarů orné. Z pěstovaných plodin téměř polovinu tvoří obilniny, jejich výnos dosahuje 2,5 až tři tuny z hektaru. V horských oblastech se totiž farmáři musejí potýkat s malou mocností ornice, někde je pouhých deset až dvacet centimetrů.

Kromě skotu jsou Spojené farmy také významným chovatelem ovcí. Ty jsou soustředěny na farmě společnosti PV-Cvikov, která hospodaří v režimu ekologického zemědělství na 1700 hektarech v oblasti Lužických hor, z toho 20 hektarů tvoří orná půda. Na ní zemědělci pěstují především jetelotrávy. ,,Máme 1300 ovcí, 90 koz a více než tisícovku kusů skotu masných plemen," vyjmenovává její ředitel Lubor Kitzler, jehož stádo ovcí patří mezi tři největší v České republice. ,, Z toho dvě jsou v kvalitě bio," podotýká. Ačkoliv jehněčí není tradiční součástí našeho jídelníčku, zájem o tento druh masa stoupá. Poptávka po něm roste přibližně o 30 až 40 procent ročně. Aby byla uspokojena, porážejí pět až šest kusů týdně. Problém je však s odbytem vlny, o niž není většinou zájem. Farma ji dodává na Slovensko za deset korun za kilogram.

Nezbytné investice

Krogman připomněl, že zemědělci v této oblasti často přišli do zdevastovaných objektů, pocházejících mnohdy z 60. let minulého století. Jde o několik desítek objektů, které je nutno rekonstruovat. Například vloni dokončili rekonstrukce tří stájí, každá investice představovala čtyři miliony korun. Letos budou dokončeny další dvě. Jednou z nich je kravín pro 100 až 120 kusů společnosti Agrome. ,,Počítáme s náklady kolem tří milionů korun. Podařilo se nám však získat podporu z operačního programu ve výši do 50 procent dohledatelných výdajů," přibližuje Boleslav. Spojené farmy také investovaly asi 15 milionů korun do zvýšení stavu dobytka a samozřejmě se investovalo hodně do strojů, poznamenává Krogman.

Také ve zdejší oblasti se majitelé farem potýkají s malým zájmem o práci v zemědělství. Podle Krogmana by mladé lidi možná mohl přitáhnout manažerský způsob řízení, který je praktikován ve Spojených farmách. Umožňuje totiž určitou zastupitelnost. Předseda představenstva doplnil, že tato akciová společnost zaměstnává celkem kolem dvou stovek pracovníků plus sezónně využívá služeb další asi stovky lidí.

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo