Výkrmna býků sousedí s porážkou

V článku Jiřího Křepelky Jatky téměř na konci Čech je zmínka o výkrmně býků, která se nachází v místě jatek v Lipové na Šluknovsku. Pojďme se společně s Ing. Blankou Čermákovou, místní zootechničkou podívat na výkrmovou část výroby biohovězího.

Vzájemná kooperace a podpora firem Biopotraviny, Zemspol, jatek Biopark a Ekodružstva Severozápad je jednoznačně velkou devizou a základem úspěchu v oblasti výroby ekologického hovězího masa. Ing. Čermáková, která pracuje pro první dvě výše jmenované společnosti, má býky na farmě v Lipové rozdělené do čtyřech vzdušných stájí s výběhem, které nazývá jednoduše: "jednička, dvojka, trojka a čtyřka.". "Trojka se bude brzo opravovat, máme už na ni schválen program Sapard," chlubí se mladá inženýrka.

Krmná dávka

Z hlediska výživy lze býky rozdělit do dvou základních skupin.

Kategorie od 220 - 350 kg má následující složení krmné dávky na kus a den: 15 kg ekologické senáže, 1 kg šrotu, 0,2 kg doplňkové bílkovinné směsi a seno z ekologických luk ad libitum.

Krmná dávka je podávána zvířatům jako TMR (total mixed ration) a v ukazateli maximálního zastoupení konvenčních krmiv vyhovuje kritériu do 10 %.

V druhé kategorii v tzv. dokrmu (350 kg až 550 kg) mají býci v krmné dávce o 5 kg více senáže, kterou si podnik vyrábí z vlastních zdrojů. Podíl nakupovaného ekologického šrotu je stejný jako u předešle skupiny, bílkovinná směs je zvýšena na 0,5 kg na kus a den. Celkově jsou ekologická krmiva v průměru o 30 % dražší než konvenční, sděluje nám ing. Čermáková.

Dobrá organizace práce

Veškerou práci na farmě Lipová, kde bylo v době naší návštěvy okolo 200 kusů zvířat, zastane jeden zaměstnanec. Pomáhá mu při tom míchací krmný vůz a další mechanizace na vyhrnování hluboké podestýlky, která je samozřejmě tvořena ekologickým senem. Ustájení zvířat je volné, mladší kategorie má na rozdíl od jatečných býků možnost výběhu na pastvinu. Jednou týdně je třeba povolat pracovníky z ostatních přidružených farem, protože probíhá naháňka býku do přechodného ustájení před porážkou. Porážková hmotnost býků je průměrně 550 kg.

Správně nakoupit a prodat

Ekodružstvo Severozápad nakupuje pro výkrmnu v Lipové zástavová telata - mladé býčky o hmotnosti 220 kg. Jeden kilogram živé hmotnosti zástavového býčka plemene aberdeen angus přijde na 40 Kč. Plemena charolais a limousine jsou o něco dražší (asi 43 Kč/kg) a na českém trhu je jich málo, protože většina putuje na lukrativní vývoz do Itálie. Křížence do výkrmnu nakupuje Ekodružstvo pouze s vyšším než padesátiprocentním podílem masné krve za zhruba stejnou cenu jako čistokrevná telata aberdeen angus.

Společnosti Zemspol, s. r. o., a Biopotraviny, s. r. o. mají společně k dispozici téměř 2300 ha zemědělské půdy. Část půdy je vlastní, část je pronajatá od vlastníků nebo pozemkového fondu. Mimo farmy Lipová půdu spravují a obhospodařují další čtyři farmy - Horní Poustevna, Velký Šenov, Severní Lobendava a U koupaliště. Necelých 80 % tvoří trvalé travní porosty využívané jako pastviny a louky. Na 440 ha orné půdy se ekologicky pěstují luskovinoobilné směsky na výrobu senáží.

Aby byla splněna podmínka 0,26 VDJ na hektar TTP a pastviny byly náležitě využity, musí podnik nakupovat na pastevní období krávy, které na zimu opět prodává. Na farmě Severní Lobendava probíhá výkrm jalovic do připouštěcí hmotnosti. Ekodružstvo Severozápad jalovice pro farmu nakupuje a po odchovu prodává.

Předpokladem výroby zdravých a kvalitních živočišných biopotravin je zdravá výživa zvířat a welfare. Z ekologických farem šluknovského výběžku je vidět pohoda zvířat i zdraví na první pohled.

Lukáš Rytina, Náš chov 6/2003, str. 16-17

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo