Orchidejové louky Spojených farem na ČT

Na loukách a pastvinách, které obhospodařujeme, roste velké množství vzácných druhů rostlin. Převzali jsme mnoho zanedbaných pozemků, které obnovujeme a pravidelním kosením je vracíme původnímu účelu. Toto prospívá mimo jiné orchidejím, o které pak pečujeme ve spolupráci s Orgány ochrany přírody. V dubnu 2008 bylo na části luk, které obhospodařují farmáři ze sdružení Spojené farmy vyhlášeno Maloplošné chráněné území "Okřešické louky".

Více informací o vzácných druzích rostlin z Okřešických luk lze získat zde
Reportáž České televize o Okřešických loukách

Česká televize k projektu Živé srdce Evropy:

V České republice je téměř tisícovka lokalit, které jsou zařazeny do projektu NATURA 2000. Dostaly se tedy na seznam přírodního bohatství celého evropského kontinentu. Zasluhují zvláštní pozornost a ochranu. Možná ani netušíte, že právě za vašimi humny roste popelivka sibiřská či devaterka poléhavá, nebo žije klínatka rohatá či velevrub tupý.

Projekt Živé srdce Evropy v průběhu celého roku v reprezentativním výběru představí téměř 150 nejen rostlinných a živočišných druhů, ale také ekosystémů, jejichž zachování je celoevropským zájmem. K tomu ovšem nestačí jen přání evropských či českých institucí. Prokazatelně nejspolehlivějším způsobem ochrany přírody je totiž lokální patriotismus lidí, kteří v dané lokalitě bydlí či hospodaří. Seriál proto ukáže i tváře těch, kteří pomáhají zachránit druhy před definitivním koncem. Ukážeme zemědělce, lesníky, starosty a ochránce přírody, kteří vědí, že vymírání druhů není jen problémem vzdálených deštných pralesů.

Dvouminutové spoty odvysílá České televize v premiéře na prvním programu každý všední den v podvečer a uvádět je bude redaktor zpravodajství ČT Vladimír Kořen.

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo