Profil

wagyu-etiketa2
Spojené farmy jsou neformálním sdružením zemědělských farem za účelem společného odbytu a finalizace zemědělských produktů a dnes patří k největším dodavatelům českých biopotravin do nezávislých prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců (Albert, Billa, Globus, Hypernova, Interspar, Kaufland, Makro, Tesco) v České republice a na Slovensku. Přímé dodávky rovnou k obchodníkům bez zprostředkovatelů přinesly farmářům nezávislost a spotřebitelům zpřístupnily biopotraviny za přijatelné ceny.

Zemědělci sdružení ve Spojených farmách se zabývají jak rostlinou tak i živočišnou výrobou a zaměstnávají více než 400 lidí. Řadí se tak k významným zaměstnavatelům v regionech s vysokou nezaměstnaností jako jsou části Chebska, Děčínska, Českolipska, Litoměřicka či Liberecka. Farmy ze sdružení patří k nejvýznamnějším chovatelům dobytka v ČR i při dodržování speciálních režimů hospodaření v CHKO. Např. stavy skotu na 100 hektarů jsou na spolupracujících farmách o více než polovinu vyšší než činí český průměr (60 kusů vůči 38 kusům na 100 ha ).

Členové sdružení hospodaří ve větších nadmořských výškách a v CHKO či jejich okolí. Z tohoto důvodu se orientují na zemědělskou výrobu šetrnou k přírodě a produkci potravin s vyšší přidanou hodnotou - biopotravin. Rozhodujícími produkty sdružení jsou proto kuřecí, hovězí a jehněčí maso v kvalitě BIO – Biohovězí. Farmy účastnící se ve sdružení dále produkují biomléko, bioobilí, biotřešně, biojablka, biosýry a další klasické produkty ekofarem. Další zavedenou značkou je výběrové hovězí - Bohemia Angus, které je produkováno z býků masného plemene Aberdeen Angus. Od roku 2010 farmy rozvíjí i chov japonského plemene Wagyu, které v roce 2014 začaly dodávat do restaurací.

Biopotraviny Spojených farem jsou nositeli několika významných ocenění – biokuřecí je biopotravinou roku 2009 v kategorii maso a masné výrobky, biojehněčí takto uspělo v roce 2008 (Biojehněčí mleté s rozmarýnem) a biohovězí získalo titul České Bio 2006 (Provensálský biftek) a též značku Klasa.  

Počátky projektu Spojených farem spadají do roku 1996 a za tu dobu v něm sdružilo své farmy dvanáct zemědělských podnikatelů, kteří jsou dnes spoluvlastníky. Tito zemědělci tak vytvořili produkční vertikálu od orné půdy, luk a pastvin až po zpracování a naplnili tak doslova koncept „od vidlí po vidličku“, jehož hlavní výhodou je další zdokonalení kontroly kvality a přímé komunikace mezi spotřebitelem a farmářem.

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo